วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ
กับห้องเรียนภาษาอังกฤษร่มทิพย์


สรุป เนื้อหาการ เรียนภาษาอังกฤษ จากเว็บไซด์ http://www.romtip.com
ซึ่งทางด้านของผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้มีความคิดว่า การเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
จะต้องมีการทบทวนหรือบันทึกเนื้อหาที่ได้เรียนมา
ดังนั้น ทางเราจึงเปิดเว็บบล็อคเพื่อบันทึก เนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักเรียนเก่าได้ทบทวน และผู้สนใจคนใหม่ได้ทำการเข้ามาเรียนภาษาอังกฤษกัน